Gottfrid Andersson

1886-08-26 Födelsedatum
1973-08-01 Dödsdatum

Gravsatt: 1973-08-11

Fs 35

Fullestad Kyrkogård

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Sverige, Västra Götaland

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

Fullestad Kyrkogård

www.vargardapastorat.se

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

Gravsatta inom samma gravplats