Herbert Josefsson

Födelsedatum:1928-03-28
Dödsdatum:1946-12-21
Gravsatt:1947-01-05
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 63

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se