Hilma Carlsson

Födelsedatum:1897-06-03
Dödsdatum:1974-12-22
Gravsatt:1975-01-10
Ort:Lagmansholm
Gravnummer:Fs 213, 214

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se