Inger Birgitta Baldauf

Födelsedatum:1940-02-20
Dödsdatum:2021-06-24
Gravsatt:2021-07-15
Ort:VÅRGÅRDA
Gravnummer:Fs 324, 325

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se