Ivan Blom

Födelsedatum:1926-12-30
Dödsdatum:2004-01-28
Gravsatt:2004-02-12
Ort:Lena
Gravnummer:Fs 205, 206

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se