Johan Andreasson

Födelsedatum:1861-01-01
Dödsdatum:1912-10-01
Gravsatt:1912-10-06
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 105

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se