Johan Hilmer Claesson

Födelsedatum:1882-03-27
Dödsdatum:1925-05-25
Gravsatt:1925-06-01
Gravnummer:Fs 8

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se