Johan Jakob Bauer

Födelsedatum:1796-12-13
Dödsdatum:1871-10-30
Gravsatt:1871-11-05
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 127

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se