Johan Karlsson

Födelsedatum:1849-08-05
Dödsdatum:1925-06-15
Gravsatt:1925-06-24
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 122

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se