Johanna Andersson

Födelsedatum:1830-06-25
Dödsdatum:1899-08-20
Gravsatt:1899-08-25
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 109

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se