John Andersson

Födelsedatum:1918-10-31
Dödsdatum:1993-02-13
Gravsatt:1993-02-26
Ort:Ugglegärdet
Gravnummer:Fs 275, 276

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se