Karin Davidsson

Födelsedatum:1900-11-25
Dödsdatum:1985-02-13
Gravsatt:1985-02-23
Gravnummer:Fs 23

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se