Lilly Boström

Födelsedatum:1914-07-14
Dödsdatum:1983-11-30
Gravsatt:1983-12-07
Gravnummer:Fs 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se