Margit Anna Viola Bom

Födelsedatum:1929-12-31
Dödsdatum:2009-08-05
Gravsatt:2009-08-27
Ort:Kalmar
Gravnummer:Fs 41

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se