Mattias Bertelsen

Födelsedatum:1984-10-22
Dödsdatum:1985-01-19
Gravsatt:1985-01-31
Ort:Lagmansholm
Gravnummer:Fs 68

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se