May Cammermyr

Födelsedatum:1937-04-08
Dödsdatum:2000-05-04
Gravsatt:2000-05-18
Ort:Vittene
Gravnummer:Fs 288, 289

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se