Onni Joutsen

Födelsedatum:1940-02-08
Dödsdatum:2000-03-04
Ort:Lagmansholm
Gravnummer:Fs 502, 503

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se