Per Gustav Claesson

Födelsedatum:1881-10-08
Dödsdatum:1918-11-05
Gravsatt:1918-11-16
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 112

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se