Signe Johansson

Födelsedatum:1900-04-07
Dödsdatum:1975-11-05
Gravsatt:1975-11-14
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 242

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se