Sofia (Karolina Enligt Dopbok) Enggren

Födelsedatum:1852-03-03
Dödsdatum:1938-01-29
Gravsatt:1938-02-05
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 107

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se