Stig-Börje Johansson

Födelsedatum:1962-12-13
Dödsdatum:1962
Gravsatt:1962-12-23
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 72

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se