Stina Anna Joutsen

Födelsedatum:2003-09-05
Dödsdatum:2011-09-25
Gravsatt:2012-08-29
Ort:Vårgårda
Gravnummer:Fs 504

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se