Thomas Johansson

Födelsedatum:1955-08-01
Dödsdatum:1956-03-07
Gravsatt:1956-03-18
Gravnummer:Fs 56, 57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se