Ture Charles Davidsson

Födelsedatum:1921-11-07
Dödsdatum:2019-02-25
Gravsatt:2019-03-15
Ort:Härryda
Gravnummer:Fs 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se