Verner Sven Erik Johansson

Födelsedatum:1968-02-27
Dödsdatum:2021-08-18
Gravsatt:2021-09-16
Ort:Vårgårda
Gravnummer:Fs 323

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Fullestad Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se