Selma Andreasson

Födelsedatum:1876
Dödsdatum:1950
Gravsatt:1950
Ort:Fullestad
Gravnummer:Fs 105

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen