Evert Svensson

Födelsedatum:1927-11-11
Dödsdatum:2012-12-22
Gravsatt:2013-01-22
Ort:Vårgårda
Gravnummer:Ho 125

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen