Gunborg Andersson

Födelsedatum:1918-01-22
Dödsdatum:1985-06-04
Gravsatt:1985
Gravnummer:Ho 167

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen