Ivar Gunnar Andersson

Födelsedatum:1902-03-16
Dödsdatum:1983-06-10
Ort:Kärtared Österg 1:5
Gravnummer:Ho 158

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen