Alma Andersson

Födelsedatum:1872-11-07
Dödsdatum:1958-05-25
Gravsatt:1958-06-01
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se