Anders Alf

Födelsedatum:1787-06-20
Dödsdatum:1847-08-27
Gravsatt:1976-09-11
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 5

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se