Anna Kristina Andersson

Födelsedatum:1829-04-07
Dödsdatum:1913-02-18
Gravsatt:1913-03-07
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 75

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se