Axel Edvin Andersson

Födelsedatum:1870-11-18
Dödsdatum:1956-04-13
Gravsatt:1956-04-21
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 63

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se