Betty Axenia (Espelin) Johansson

Födelsedatum:1871-12-24
Dödsdatum:1964-02-20
Gravsatt:1964-02-29
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 53

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se