Davida Eugenia Alexandersdotter

Födelsedatum:1884
Dödsdatum:1894
Gravsatt:1894
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se