Fredrik Andersson

Födelsedatum:1855-06-17
Dödsdatum:1912-12-10
Gravsatt:1912-12-22
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 76

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se