Härman Andersson

Födelsedatum:1852-07-14
Dödsdatum:1908-05-21
Gravsatt:1908-05-28
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 59

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se