Jonas Henrik Ragnar Mollving

Födelsedatum:1918-05-24
Dödsdatum:1986-02-28
Gravsatt:1986-05-07
Ort:Floby
Gravnummer:Nå NG C 16

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se