Karl-Åke Rudolf Andersson

Födelsedatum:1938-10-29
Dödsdatum:1994-11-12
Gravsatt:1994-11-25
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se