Karl-Erik Andersson

Födelsedatum:1912-10-23
Dödsdatum:1996-07-14
Gravsatt:1996-08-01
Ort:Vårgårda
Gravnummer:Nå NG C 20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se