Lotten Hildegard Jonsson

Födelsedatum:1877-04-19
Dödsdatum:1879-12-04
Gravsatt:1879-12-09
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 73

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se