Stellan Artur Harry Karlsson

Födelsedatum:1941-08-20
Dödsdatum:1942-01-08
Gravsatt:1942-01-18
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NG C 65

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se