Alfhild Märta Elisabet Andreasson

Födelsedatum:1922-11-16
Dödsdatum:2008-09-08
Gravsatt:2008-09-25
Ort:Alingsås
Gravnummer:Nå NV A 76, 77

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se