Karl Yngve Andersson

Födelsedatum:1913-08-28
Dödsdatum:1986-01-31
Gravsatt:1986-02-07
Ort:Nårunga
Gravnummer:Nå NV A 122, 123

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Nårunga

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se