Alfhild Ahlqvist

Födelsedatum:1904-08-28
Dödsdatum:1999-11-21
Gravsatt:1999-12-08
Område: A
Gravnummer:Si A 407, 408, AZ181

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Siene Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se