Axel Vilhelm Ahlqvist

Födelsedatum:1906-10-05
Dödsdatum:1973-12-07
Ort:Store Hage
Område: A
Gravnummer:Si A 474, 475

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Vårgårda Pastorat Kyrkogård

Kungsgatan 43
447 23 Vårgårda

0322-73700

vargardapastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/vargarda

Siene Kyrkogård

Kungsgatan 43
44730 Vårgårda

www.vargardapastorat.se