Bo Lennart Åke Andersson

Födelsedatum:1927-12-02
Dödsdatum:2013-10-31
Gravsatt:2013-12-20
Ort:117 63 Stockholm

Hitta till kyrkogården / församlingen

Värmdö församling kyrkogårdsförvaltning

Värmdövägen 55-57
139 34 Värmdö

08-57400970

varmdo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.varmdoforsamling.se