Inga-Britt Andersén

Födelsedatum:1925-08-16
Dödsdatum:2005-01-06
Gravsatt:2005-02-25
Ort:Mellösa Södermanland

Hitta till kyrkogården / församlingen

Värmdö församling kyrkogårdsförvaltning

Värmdövägen 55-57
139 34 Värmdö

08-57400970

varmdo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.varmdoforsamling.se