Karl Holger Andersson

Födelsedatum:1925-03-31
Dödsdatum:2004-12-12
Gravsatt:2005-04-14
Ort:Enköping

Hitta till kyrkogården / församlingen

Värmdö församling kyrkogårdsförvaltning

Värmdövägen 55-57
139 34 Värmdö

08-57400970

varmdo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.varmdoforsamling.se