Oskar Axelsson

Nydala Bagghemmet

1882-01-13 Födelsedatum
1948-01-21 Dödsdatum

Gravsatt: 1948-02-01

4 1 D 338, 339

Nydala Kyrkogård

Värnamo Församling

Sverige, Jönköping

Värnamo Församling

0370-300400

varnamo.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/varnamo

Kyrkogatan 17
331 26 Värnamo

Nydala Kyrkogård

Kapellgatan 3
331 36 Värnamo

Gravsatta inom samma gravplats